Używamy Cookies


Polityka cookies

Używamy Cookies

Od dnia 25 maja 2018 r..

W związku z obowiązującym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane jako RODO, chcemy poinformować o zasadach przetwarzania przez Agencję Publicum Janusz Mroczkowski danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach. Zależy nam, aby mieli Państwo kompletną wiedzę, a tym samym pełen komfort korzystania z serwisów i systemów Agencję Publicum Janusz Mroczkowski. Dlatego przed rozpoczęciem korzystania z naszych stron i platform, prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Jednocześnie zapewniamy, że należycie dbamy o Państwa prywatność i w żaden sposób nie zwiększamy naszych uprawnień. Państwa dane osobowe są u nas bezpieczne, a zgodę na ich zbieranie i przetwarzanie można wycofać w każdej chwili, zgodnie z postanowieniami poniższej.

Agencja Publicum Janusz Mroczkowski z siedzibą przy ul. Modrzewiowej 9/3, 15-238 Białystok, jako administrator danych osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane podczas zawierania z Państwem umowy oraz w trakcie jej trwania, w szczególności:

 • imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, firma reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, stanowisko,
 • w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego,

Gromadzimy Państwa dane osobowe w następujących celach:

 • zawierania i realizacji łączącej nas umowy oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług, w tym w szczególności wysyłki zamówionych towarów i realizacji płatności, obsługi reklamacji,
 • realizacji obowiązków Agencji Publicum Janusz Mroczkowski przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych,
 • ochrony praw Agencji Publicum Janusz Mroczkowski zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych,
 • uzasadnionego interesu Agencji Publicum Janusz Mroczkowski w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, w tym prowadzenia marketingu produktów i usług (marketing bezpośredni),
 • przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnych zgód.

Agencja Publicum Janusz Mroczkowski może przekazywać dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:

 • podmiotom, z którymi Agencja Publicum Janusz Mroczkowski ma zawartą umowę współpracy w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków prawem, ochrony praw Agencji Publicum Janusz Mroczkowski zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych; w szczególności Agencja Publicum Janusz Mroczkowski może przekazywać Państwa dane osobowe podmiotom takim jak: banki, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług marketingowych. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z Agencją Publicum Janusz Mroczkowski umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez Agencję Publicum Janusz Mroczkowski
 • organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.

Agencja Publicum Janusz Mroczkowski zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i Agencja Publicum Janusz Mroczkowski.

Ponadto, macie Państwo prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

Sprzeciw może być wnoszony w przypadku, kiedy przetwarzamy dane ze względu na nasz uzasadniony interes, z którym się Państwo nie zgadzacie. Jeśli sprzeciw okaże się zasadny, dane zostaną usunięte.

 • sprostowania (poprawienia) danych, jeśli przetwarzane dane są nieprawidłowe lub niekompletne
 • usunięcia danych (bycia zapomnianym)

Można żądać usunięcia swoich danych osobowych w sytuacjach, gdy:- została wycofana zgoda, w oparciu, o którą przetwarzano dane osobowe,- dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,- wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych, – dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

 • ograniczenia przetwarzania danych

Można żądać, aby Agencja Publicum Janusz Mroczkowski nie przetwarzała określonych danych osobowych (poza ich przechowywaniem), ale nie dokonując całkowitego ich usunięcia.

 • dostępu do danych

Prawo pozwala na uzyskanie informacji czy Agencja Publicum Janusz Mroczkowski przetwarza dane osobowe, jakie dane są przetwarzane, w jakim celu i w jakim czasie oraz uzyskania kopii swoich danych osobowych.

 • przeniesienia danych

Można wystąpić z prośbą o przygotowanie danych, jakie są w posiadaniu Agencja Publicum Janusz Mroczkowski w formie ustrukturyzowanej, w formacie powszechnie nadającym się do odczytu maszynowego i/lub poprosić o ich przeniesienie do innego Administratora danych.

 • wniesienia skargi

Skarga może zostać wnoszona do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznacie, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie podmiotu danych, prosimy o kontakt drogą mailową: rodo@publicum.pl

Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszego pisma zgodnie z obowiązującym prawem (np. jeśli wdrażamy nowe systemy lub procesy, które wiążą się z wykorzystaniem danych osobowych) i w takim przypadku będziemy odpowiednio informować Państwa o wprowadzanych zmianach.

 

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych ze strony www

Odwiedzenie przez Państwa strony internetowej Agencja Publicum Janusz Mroczkowski www.publicum.pl wiąże się z zapisem informacji między innymi o stosowanej przez Państwa przeglądarce internetowej, systemie operacyjnym, adresie strony internetowej, z której są Państwo przekierowani, adresie stron internetowych, które Państwo przeglądają na naszej stronie www, datę wizyty na witrynie, a także adresie IP przydzielanym Państwu przez dostawcę usług internetowych.

Agencja Publicum Janusz Mroczkowski może wykorzystywać tak zwane plug-ins portali społecznościowych, jak np. Facebook, YouTube, LinkedIn. Na naszej witrynie internetowej takie przełączniki są standardowo wyłączone, tzn. bez Państwa udziału nie wysyłają jakichkolwiek danych do portali społecznościowych. Korzystanie z przełączników możliwe jest dopiero po ich uaktywnieniu kliknięciem myszką. Przełącznik pozostaje aktywny tak długo, aż nie zostanie wyłączony lub nie skasują Państwo swoich cookies. Agencja Publicum Janusz Mroczkowski może wykorzystywać także rozwiązania takie jak Facebook Pixel, kod remarketingowy Google, kody śledzące w celu dostarczania informacji marketingowych i ulepszania serwisu.

Polityka cookies

 1. Cookies to pliki tekstowe, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika, używane przez serwer do rozpoznania urządzenia użytkownika przy ponownym połączeniu. Cookies są pobierane przy każdym “wejściu” i “wyjściu” z serwisu. Cookies nie służą do ustalania tożsamości użytkowników a jedynie ich urządzeń.
 2. Agencja Publicum Janusz Mroczkowski używa plików typu cookies do rozpoznawania i zapamiętania informacji o użytkownikach. Pozwala to bardziej precyzyjnie rozpoznawać indywidualne potrzeby użytkownika i dzięki temu oferować mu usługi lepsze i bardziej dostosowane do jego wymagań.
 3. Każdy użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie plików typu cookies na jego urządzeniu końcowym. W tym celu należy skorzystać z opcji wyłączenia pobierania i przechowywania plików typu cookies w przeglądarce internetowej. Sposób wyłączenia możliwości pobierania i przechowywania plików typu cookies w popularnych przeglądarkach internetowych został opisany tutaj.
 4. Usunięcie plików cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności serwisów Agencji Publicum Janusz Mroczkowski
 5. Pliki typu cookies mogą być wykorzystywane przez Agencję Publicum Janusz Mroczkowski również do celów: pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego,
 • Pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa,
 • Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
 • Pliki cookies umożliwiające zapamiętanie wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika,
 • Pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań, zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika,   zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści Serwisu, utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego, dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie, wpisywać loginu i hasła,
 • Pliki cookies zbierające statystyki.

 

Ta strona używa plików cookies (ciasteczek), dzięki którym może działać lepiej... Dowiedz się więcej

Czym są pliki cookies?W celu dostosowania treści i usług dostępnych za pośrednictwem serwisu publicum.pl (administrator serwisu) może używać tzw. cookies, tj. danych informatycznych, zapisywanych przez przeglądarki internetowe zwykle w postaci niewielkich plików tekstowych, przechowywanych w urządzeniach przeznaczonych do przeglądania stron internetowych.Cookies zwyczajowo dzieli się na dwa rodzaje, zależne od sposobu ich wygaśnięcia:
stałe - pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach tych plików lub do chwili ich ręcznego usunięcia przez użytkownika,
sesyjne - pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do momentu wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej.

Do czego wykorzystywane są pliki cookies? Cookies wykorzystywane są przez biblioteki i wtyczki oprogramowania Platformy, umożliwiające zarządzanie podstronami w panelu administracyjnym oraz pozwalają zarządzać publikowanymi treściami. Dotyczy to w szczególności:

 • sposobu prezentacji treści (wczytywanie preferowanego stylu CSS)
 • prezentowania własnych sond/ankiet
 • wykorzystywania wtyczek zewnętrznych usług, np. serwisów społecznościowych (Facebook, Google+) lub o charakterze statystycznym (Google Analytics).Administratorami zewnętrznych cookies są administratorzy generujących je serwisów zewnętrznych. Używanie cookies ograniczone jest przez serwis kosacki-budownictwo.pl do niezbędnego minimum, z uwzględnieniem świadczenia usług na wysokim poziomie. Czy pliki cookies używane są do przechowywania danych osobowych? Pliki cookies używane w ramach serwisu nie są używane do przechowywania danych osobowych. Czy jest możliwe usunięcie zapisanych plików cookies lub wyłączenie możliwości ich zapisywania? Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarki internetowe) domyślnie umożliwiają umieszczanie plików cookies na urządzeniu.

  Użytkownicy serwisu oraz ich Klienci mogą w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, przy czym wyłączenie obsługi cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych oraz w panelu administracyjnym (przykładem niekorzystnego wpłynięcia na funkcjonalność oprogramowania może być nieprawidłowe wyświetlanie sondy internetowej lub niepoprawne generowanie statystyk przez usługę Google Analytics). Możliwe jest również usuwanie cookies z urządzenia. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików "cookies", jak również ich usuwania, dostępne są w ustawieniach wszystkich popularnych przeglądarek internetowych.